De werkzaamheden van N.M.N.

N.M.N. biedt een breed totaalpakket aan mogelijke werkzaamheden. Onze nachtportiers:

 • beheren de front-office
 • voeren essentiŽle brandcontroles uit
 • lopen op geplande tijden de sluitrondes
 • rapporteren de voortgang en gebeurtenissen
 • constateren en verhelpen indien mogelijk direct kleine technische gebreken
 • resetten uw technische installaties
 • verrichten lichte schoonmaakwerkzaamheden
 • houden toezicht op rust en orde
 • verrichten voorkomende hand- en spandiensten
 • geven persoonlijke begeleiding
 • vervangen uw reguliere bezetting bij ziekte en vakantie
 • verrichten licht administratief werk

Het spreekt voor zich dat de voor uw organisatie uit te voeren werkzaamheden waar mogelijk kunnen worden aangepast aan de voor uw organisatie specifieke omstandigheden.