Onze Werkwijze, Uw Service!

De kracht van N.M.N. ligt bewust in onze kleinschalige en persoonlijke benadering. Daardoor zijn onze communicatielijnen met u kort en altijd effectief. Onze werkwijze is direct en betrokken. N.M.N. is zich terdege bewust van het feit dat het resultaat van onze werkzaamheden afstraalt op uw organisatie. Daarom: Onze Werkwijze, Uw Service!

Om onze kwaliteit te waarborgen, vinden wij het van essentieel belang dat onze medewerkers er tijdens hun dienst niet alleen voor staan en kunnen terugvallen op een centraal aanspreekpunt.

Zo bezoekt de dienstdoende nachtcoördinator uw bedrijf meerdere malen per week gedurende de nachtelijke diensturen. Natuurlijk is hij/zij telefonisch altijd bereikbaar en indien nodig in korte tijd ter plaatse. Eventueel voorkomende problemen worden daardoor in de kiem gesmoord en opgelost.

Daarnaast ziet de directie van N.M.N., gevormd door Will en Jennifer de Jong, voortdurend toe op de voortgang van de werkzaamheden en is er vaak dagelijks contact met de verantwoordelijke(n) binnen uw organisatie. Zo staan de puntjes altijd op de ‘i’!

Onze pragmatische aanpak en werkwijze biedt u ook de mogelijkheid om snel in te springen op organisatorische veranderingen. Zo ontstaat een sterke betrokkenheid met uw locatie.

N.M.N. staat garant voor snelheid van handelen, effectiviteit op de werkvloer en een vanzelfsprekend hoge kwaliteit. De service die u overdag aan uw bezoeker levert, behoudt hiermee ook 's nachts de door u gewenste waarde.